Endre's Tønner
    Bøkker med tradisjoner

 Tønner og treprodukter 

 

Neste steg i prosessen.

En tønne blir til!

 

Stavene blir sett opp og surra med en "surr".

 Tønne lages

Begge endene skal renskjæres i topp og bunn.

 Endre lager tønner

Endelokk er på plass og tønnebandet står for tur
 Heltønne barskap

 Bånd må på plass

Ferdig tretønne

 

Til slutt skal tønnen pusses.

Tretønne pusses