Endre's Tønner
    Bøkker med tradisjoner

 Tønner og treprodukter 

Om Endre Samnøy

Dette er en familiebedrift som har laget tønner i flere generasjoner. Bøkker yrket har gått i arv og tradisjonen er ført videre fra far til sønn.

Vi holder til på Samnøy noen km. fra Holmefjord mot Boga.

Link til kart

Vi henter vårt trevirke fra egen skog, og hogger trær om vinteren.
Ut på vårparten kapper vi opp tømmeret til kubber som blir til stav og bunner.

Etter at vi har skjert til stav og bunner må det tørkes noen måneder før det klart til bruk.

  

 
Tønneverksted på Samnøy
 
Tønneverksted