Endre's Tønner
    Bøkker med tradisjoner

 Tønner og treprodukter Slik blir en tønne til når Endre lager den.

 
En starter prosessen med å sette sammen
18 til 20 staver på ca 80 cm lengde

Start


Her er alle stavene på plass.

Neste steg

Varme må til for å myke opp tønnestavene.


Brenning av tønne


Neste steg =>